วิธีการเป็นผู้นำที่ดี

วิธีการเป็นผู้นำที่ดี

เราทุกคนถูกเรียกให้เป็นผู้นำ ไม่ว่าจะในแวดวงส่วนตัว แวดวงวิชาชีพ แวดวงวิชาการ หรือแวดวงศาสนา เราทุกคนจำเป็นต้องก้าวขึ้นเป็นผู้นำ และสำหรับศิษยาภิบาล การเป็นผู้นำอาจเป็นบทบาทที่ยากต่อการทำความเข้าใจและนำไปใช้ ความยิ่งใหญ่ของการทำงานเพื่ออาณาจักร ความกดดันภายนอกและภายในของการเป็นผู้นำทางศาสนา และความจำเป็นในการส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปนั้นอาจล้นหลาม 

ในตอนนี้ของ ANN InDepth ศิษยาภิบาล Ivan Williams 

ผู้อำนวยการสมาคม Ministryial Association for the North American Division of the Adventist Church และ Benjamin Lundquist วิทยากรที่สร้างแรงบันดาลใจและที่ปรึกษาด้านการเป็นผู้นำ มารวมตัวกันเพื่อหารือถึงวิธีการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่

เมื่อถูกถามถึงวิธีที่ดีที่สุดในการสนับสนุนผู้นำ วิลเลียมส์ตอบ ”โดยการจัดหาแหล่งข้อมูลสำหรับพวกเขาโดยให้กำลังใจพวกเขาและทำให้พวกเขาเป็นทวีคูณ กระตุ้นให้พวกเขาเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงด้วยตนเอง ฉันคิดว่านั่นคือกระบวนการสร้างสาวกทั้งหมดของการส่งต่อ ผู้นำที่รักษาความเป็นผู้นำเพื่อตนเองและขัดขวางกระบวนการปฏิบัติภารกิจ” ที่นี่เผยให้เห็นหัวใจของการเป็นผู้นำ ภาวะผู้นำมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถจำกัดให้อยู่ในแนวทางที่เป็นสูตรเฉพาะได้ มันต้องการการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้นำชะงักงัน พวกเขาก็หมดประสิทธิภาพ ทั้งวิลเลียมส์และลุนด์ควิสต์ยืนยันว่า “ผู้นำที่ดีที่สุดคือนักเรียนตลอดชีวิต” 

การเป็น “นักเรียนตลอดชีวิต” ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ส่วนตัวอีกด้วย อันที่จริงความเป็นผู้นำเริ่มต้นในระดับบุคคล Lundquist อธิบายเพิ่มเติมว่า “ถ้าเราต้องการให้คริสตจักรของเราเป็นศูนย์กลางของอิทธิพลที่พัฒนาสาวกและพัฒนาผู้นำ เราต้องมีวิสัยทัศน์นั้นสำหรับเราเป็นการส่วนตัว เราจะเติบโตและพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อที่เราจะสามารถท้าทายคนที่เราทำงานด้วย ” ในคำกล่าวของเขา Lundquist ได้เปิดเผยเครื่องมือที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งในการต่อสู้กับภาวะชะงักงันในฐานะผู้นำ ความเป็นผู้นำต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่จะถูกท้าทาย การอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ท้าทายให้เราเติบโต ยังหมายถึงการยอมรับความปรารถนาที่จะท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ด้วย หากเรากลัวการโยกเรือ ทำให้ผู้ที่ยึดติดกับประเพณีไม่พอใจ เราจะไม่รับใช้พวกเขาในฐานะผู้นำ ในฐานะผู้นำคริสเตียน เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะหันความสนใจไปที่พระคริสต์ เมื่อประเพณีและโครงสร้างที่สะดวกสบายได้รับการเคารพมากกว่าพระเจ้าที่พวกเขาอ้างว่าเป็นการเฉลิมฉลอง ก็ต้องทำการปรับเปลี่ยน การมีคนที่เชื่อถือได้ซึ่งจะช่วยท้าทาย แนะนำ และแก้ไขด้วยความรักเป็นสิ่งสำคัญ

แต่เมื่อเป็นเรื่องของการค้นหาบุคคลเหล่านี้ พวกเขาต้องได้รับการคัดเลือกด้วยความตระหนักรู้ถึงความล้มเหลวของเราเอง ภาวะผู้นำต้องมาพร้อมกับความตระหนักในตนเอง เมื่อผู้นำตระหนักถึงเส้นทางการเป็นผู้นำของตนเอง ข้อบกพร่องและทั้งหมด พวกเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยความชัดเจนและยอมจำนนต่อศรัทธา มิชชันนารี ศิษยาภิบาล ผู้เฒ่า ผู้เชื่อในแวดวงส่วนตัวของพวกเขาคือผู้ต้องกำหนดน้ำเสียงสำหรับสภาพแวดล้อมที่พวกเขาเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อการเติบโตเป็นขั้นตอนสำคัญในการที่จะเป็น ไม่ใช่แค่ผู้นำที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย ดังนั้นการมีคนที่จะรัก ดูแล และแก้ไขเราในจุดบอดของเรา ปกป้องจากความเชื่อที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องมีคำแนะนำที่เติบโต

การอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นผู้นำย่อมเกี่ยวข้องกับการเสริม

อำนาจของคนรุ่นใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พระเยซูทรงพัฒนาผู้นำอย่างไร? โดยให้ความชัดเจนและคำแนะนำ โดยไม่คำนึงถึงอายุ ผู้คนมักจะใช้ตำแหน่งแทนความเป็นผู้นำ แต่ในความเป็นจริง ตำแหน่งดังกล่าวไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากการกระทำหรือความรับผิดชอบที่แท้จริง นี่เป็นปัญหาที่เกิดซ้ำในคริสตจักร เมื่อพูดถึงการนำคนหนุ่มสาวเข้ามามีบทบาทเป็นผู้นำ เราวางความเป็นผู้นำของพวกเขาไว้เหนือขอบฟ้าแห่งความรู้ความเข้าใจ เพื่อเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับอนาคตความเป็นผู้นำมากกว่าที่จะตระหนักว่าพวกเขาเป็นผู้นำในที่นี่และตอนนี้ วิลเลียมส์ยืนยันว่า “สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นว่าขัดขวางการถ่ายทอดความเป็นผู้นำรุ่นต่อไปและสิ่งหนึ่งที่ขัดขวางการทวีคูณหรือกระบวนการสร้างสาวกรวมถึงคนหนุ่มสาว แต่สถานที่หรือพื้นที่ไม่ปลอดภัยสำหรับพวกเขา ” แทนที่จะให้อำนาจทางทฤษฎีแก่คนหนุ่มสาว แต่ไม่มีการควบคุมหรือความเป็นผู้นำ ให้ความชัดเจนและความรับผิดชอบที่แท้จริงที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ยินเสียงของพวกเขาและไว้วางใจในปัจจุบัน 

เมื่อคิดถึงความเป็นผู้นำ อาจดูเหมือนเป็นแง่มุมที่เป็นธรรมชาติของอุปนิสัยที่มีหรือไม่มี นี้ไม่สามารถเพิ่มเติมจากความจริง ทั้ง Williams และ Lundquist ตระหนักดีว่าการเรียนรู้ความเป็นผู้นำ ผ่านการลองผิดลองถูก เราเรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำมีไว้เพื่อดำรงอยู่สำหรับบุคคลและมาตรฐานฆราวาสที่ไม่ได้เรียนรู้อย่างไร หลีกหนีจากความเชื่อที่ว่าพบอัตลักษณ์ในการเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ และตระหนักว่าอัตลักษณ์ของเราถูกค้นพบและดำรงอยู่ในพระคริสต์เพียงผู้เดียว ผู้นำในท้ายที่สุดคือคนที่มีข้อบกพร่อง พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อนำส่วนรวมไปยังที่ที่พวกเขาต้องการ ด้วยวิธีนี้ แทนที่จะตัดสินพวกเขา จงเป็นการสนับสนุนและคำตอบที่พวกเขาจำเป็นต้องเติบโต ถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะเป็นผู้นำ จงเป็นชุมชนที่อยู่รอบตัวเธอหรือเขาที่ยอมให้เติบโตได้สำเร็จและเพื่อแก้ปัญหาใดๆ ก็ตามที่มีอยู่

Credit : แนะนำ ufaslot888g